AANBOD

Complete ontwikkeling van een software toepassing. Vanaf de initiële vraag tot en met getrainde gebruiker(‘s) van de toepassing.

Na een intakegesprek volgt een globaal ontwerp (demo/presentatie) plus plan van aanpak in tijd, kosten en wederzijdse inspanningen.

Contact kan op locatie of op afstand.

Gedurende het ontwikkeltraject is er met regelmaat afstemming van het resultaat en de voortgang.

Ik verzorg documentatie voor het gebruik en trainingen daarin.

Na ingebruikname verleen ik ondersteuning in het gebruik.

Software op maat

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com